MEGABOARD

Reklamni panoi velikih površina, pozicionirani na atraktivnim i frekventnim lokacijama, pogodni za reklamne kampanje na duži vremenski period.

MINIBOARD

ReklamnReklamni panoi manjih površina, pogodni za kraće reklamne kampanje.

BILBOARD

Standardni reklamni panoi, pozicionirani na frekventnim lokacijama u gradu, pogodni i za kraće i za duže reklamne kampanje.