Nikolić Soft nudi svojim klijentima usluge izrade softvera po zahtevima i potrebama, implementaciju softvera, obuku kadrova i tehničku podršku.

  •   Izrada desktop softverskih aplikacija, koje implementiramo na računar klijenta, vršimo obuku zaposlenih za rukovanje aplikacijom i pružamo tehničku podršku

  •  Izrada WEB softverskih aplikacija, kojima klijent upravlja direktno sa interneta, sa bilo kog računara, tableta ili mobilnog telefona, vršimo obuku zaposlenih za rukovanje aplikacijom i pružamo tehničku podršku